ศาลปู่คำ

 
    
 
 
 ผ้าทอพื้นเมืองบ้านเนินชัย
ราคา : บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้านหมู่10 บ้านเนินชัย ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์
จำนวนผู้เข้าชม : 40 ท่าน
 
  (1)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555