หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัุติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 ต.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 ต.ค. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ชำรุด   10 ก.ย. 2561 97
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ   3 ก.ย. 2561 47
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (เดือน เมษายน 2561- มิถุนายน 2561)   6 ส.ค. 2561 52
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ แบบอัดท้าย ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน   24 ก.ค. 2561 54
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงงบประมาณ (ปปช.) แบบ ปร 5 ปร.4 โครงการปรับปรุงคลองดาดคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอทองแสนขัน จังหวัดอุตรดิตถ์   28 มิ.ย. 2561 69
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงงบประมาณ (ปปช.) แบบ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างลาน คสล.บริเวณประปา หมู่ 1   28 มิ.ย. 2561 83
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ.๒๔๔๘ ประจำปี 2560   26 มิ.ย. 2561 68
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่องการยื่นแบบและชำระเงินภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้ายประจำปี 2561   11 ม.ค. 2561 159
   1      2      3     (4)     5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555