หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560   6 พ.ย. 2561 110
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทองแสนขัน   6 พ.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตำบลทองแสนขขัน ประจำปี 2561   5 พ.ย. 2561 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ช่องทางการร้องเรียนในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตำบลทองแสนขัน   5 พ.ย. 2561 106
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง กำหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ ประจำปี 2560   5 พ.ย. 2561 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561   5 พ.ย. 2561 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562    5 พ.ย. 2561 75
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561   5 พ.ย. 2561 70
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง ติดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561   1 พ.ย. 2561 68
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณนานายสุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ 2 บ้านแสนขัน ตำบลบ่อทอง   19 ต.ค. 2561 77
   1     (2)     3      4      5   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555