ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี 2561  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2561 เวลา 16.21 น. โดย คุณ มัลลิกา แดงปรก

ผู้เข้าชม 39 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555