หมวดข่าว : ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณนานายสุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ 2 บ้านแสนขัน ตำบลบ่อทอง   19 ต.ค. 2561 13
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงและต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน   19 ต.ค. 2561 12
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   12 ต.ค. 2561 15
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณนายสุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ที่ 2 บ้านแสนขัน ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์   10 ต.ค. 2561 8
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   การประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์(e-bidding) การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน   10 ต.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง โครงการก่อสร้่างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณนานายสุุพันธ์ ทองจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์   10 ต.ค. 2561 9
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การจัดทำแผนการาจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (แบบ ผด.2)   10 ต.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   10 ต.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ราคากลาง โึครงการปรับปรุงและต่อเติมตลาดสดเทศบาลตำบลทองแสนขัน   9 ต.ค. 2561 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเทศบาลตำบลทองแสนขัน เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   2 ต.ค. 2561 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เริ่มนับ วันที่ 16 พ.ย. 2555